Sunday, June 14, 2009

Panatang Pinoy

Oh my gulay! I haven't blogged since I opened this site! Special thanks to Earl for posting and making this inhabited. And I must say, Sukang Pinakurat is really very delicious and satisfies my penchant for spicy food. Iligan's pride it is!

Anyway, this has nothing to do with food whatsoever.

I just realized I don't yet know the new Panatang Makabayan that the kids are reciting in flag-raising ceremonies nowadays. It is one of my three early morning traditions back then, the singing of Lupang Hinirang and Ako ay Pilipino being the other two (I miss those days). The Panatang Makabayan (or Patriotic Oath) is one of our two national pledges, the other being the Panunumpa ng Katapatan sa Watawat (Pledge of Allegiance to the Philippine Flag). The oath was revised in 2001 by then DepEd secretary Raul Roco.[1]

Here are both the old and the new versions. Personally, I love the old version but if a more conversational Filipino is what we need in order to get the message across and re-awaken Pinoy pride in all of us, especially in our youth, then I'd gladly engrave this in my heart too.

Current version

Iniibig ko ang Pilipinas
Aking Lupang Sinilangan.
Tahanan ng aking lahi
Kinukupkop ako at tinutulungan
Upang maging malakas, masipag, at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas
Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang
Susundin ko ang tuntunin ng paaralan
Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan
Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapatan
Iaalay ko ang aking buhay, pangarap at pagsisikap sa bansang Pilipinas

Original version

Iniibig ko ang Pilipinas
Ito ang aking lupang sinilangan
Ito ang tahanan ng aking lahi
Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan
Upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang
Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang
Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas
Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan
Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.

No comments:

Post a Comment